Plan obalenia i rozbioru Polski

FreePeople Photo
  FreePeople
2 lat temu
    
   
PIERWSZY MIĘDZYNARODOWY KONGRES RUCHU ODRODZENIA ŻYDOWSKIEGO W POLSCE, YAEL BARTANA (1-50/86)
I zadziwi się Europa
Pierwszy Międzynarodowy Kongres Ruchu Odrodzenia Żydowskiego w Polsce (JRMiP)
Miejsce: Hebbel am Ufer – HAU 1, 11–13 maja 2012
 
Ruch Odrodzenia Żydowskiego w Polsce (JRMiP) wzywa 3 300 000 Żydów do powrotu do Polski i odbudowania unicestwionej społeczności żydowskiej. Ruch został zainicjowany w roku 2007 przez izraelską artystkę Yael Bartanę i od tego czasu zyskał międzynarodowy rozgłos. Stawia on sobie za cel stworzenie warunków odpowiednich do powrotu Żydów do Europy. Współcześni Żydzi to nie ten sam naród, który został wygnany z Europy, a dzisiejsi Europejczycy nie są odpowiedzialni za ówczesne czystki etniczne. Być może to odpowiedni moment, aby zjednoczyć się na nowo i zmienić zarówno Europę, jak i Izrael na lepsze.
JRMiP jest odpowiedzią na współczesne czasy kryzysu, wyczerpania wiary i upadku starych utopii.