Max Blumenthal Wystąpienie przed Radą Bezpieczeństwa ONZ na temat wojny na Ukrainie

Mayster Photo
  Mayster
10 miesięcy temu