Gowin: Polska jest ojczyzną narodów: polskiego i żydowskiego. Jakie skutki tego?

Mayster Photo
  Mayster
2 lat temu
    
   
Jarosław Gowin powiedział w marcu 2018 r.: „Polska jest ojczyzną dwóch narodów. Jest ojczyzną narodu polskiego i jest ojczyzną narodu żydowskiego. I nikt nigdy tej prawdy z polskiej historii nie wymaże.”
Media z Izraela poświadczyły w grudniu 2017 r. żydowskie korzenie premiera Mateusza Morawieckiego.
9 czerwca br. lekarz, dr Władysław Kosiniak-Kamysz, przedstawił, w Sejmie RP, jego diagnozę osobowości M. Morawieckiego i skierował wynikający z niej wniosek do prowadzącej obrady Sejmu marszałek Elżbiety Witek: „JAKO POLITYK, MOGĘ PANA OCENIAĆ, ALE JAKO LEKARZ, MUSZĘ PANA ZDIAGNOZOWAĆ. PAN JEST PATOLOGICZNYM KŁAMCĄ. PROSZĘ O ODROCZENIE OBRAD, DOPÓKI PREMIER MORAWIECKI NIE PODDA SIĘ TERAPII.”
Działania zdiagnozowanego jako patologiczny kłamca, rządzącego Polakami Mateusza Morawieckiego wcześniej wprawiały zdumienie, ostatnio coraz częściej przerażają.
Budzi grozę beztroskie, frywolne traktowanie Polaków przez M. Morawieckiego
Radyklany w kwestiach, w których przywódcy innych państw UE wykazują, w trosce o obywateli ich państw, wielką wstrzemięźliwość, chowa „głowę w piach”, gdy powinien odważnie wypełniać wobec nas jego konstytucyjne obowiązki.
Naszym, Polaków, kosztem kreuje siebie na prymusa, lidera projektów kierowanej przez Ursulę von der Leyen Komisji Europejskiej, o której zastępca przewodniczącego Klubu Parlamentarnego PiS Marek Suski mówi, że realizuje działania na rzecz likwidacji państwa polskiego.
W jego antypolskich działaniach Mateusz Morawiecki znajduje sprzymierzeńców i obrońców w funkcjonariuszach instytucji wymiaru sprawiedliwości. 30 maja br. dołączył do już sporego ich grona sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy II Wydział Karny Tomasz Kobis. 23 czerwca br. /czwartek/ stawię się w kierowanym przez tytułowego bohatera PPP 394 mł. insp. Krzysztofa Martykę Komisariacie Policji IV w Krakowie, żeby:
1.złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez sędziego T. Kobisa,
2.ponowić – z winy sędziego Tomasza Kobisa – kilka rozpoznanych przez niego zawiadomień.

Jak podają media, koszty utrzymania uchodźców z Ukrainy mogą osiągnąć: „11 MLD EURO W TYM ROKU, a gdyby sytuacja w Ukrainie uległa pogorszeniu, koszty dla Polski mogą sięgnąć nawet 24 MLD EURO.”
A przecież planowane na ten rok dochody budżetu państwa to 491.9 MLD ZŁ.
Ursula von der Leyen chwali Polaków za hojność: „- CHCIAŁABYM SERDECZNIE PODZIĘKOWAĆ POLAKOM ZA ICH NIESAMOWITĄ HOJNOŚĆ. HISTORIA NIE ZAPOMNI WASZEJ SOLIDARNOŚCI.”
Ale Komisja Europejska, Unia Europejska nas nie wspierają.
Przed nami ogromne problemy, wielkie konflikty…
Wskazałem prezydentowi Andrzejowi Dudzie możliwe źródło pieniędzy na pokrywanie kosztów utrzymywania uchodźców . To Rada do spraw Inkluzywnego Kapitalizmu, wspólna inicjatywa Lynn Forester de Rothschild, ponad stu potężnych inwestorów globalnych oraz papieża Franciszka. W Radę zaangażowali się szefowie korporacji i banków, których aktywa przekraczają 10 BILIONÓW DOLARÓW. Firmy te zatrudniają 200 mln ludzi w ponad 160 krajach.
Są, jak sami twierdzą, żeby: SŁUCHAĆ PŁACZU ZIEMI I PŁACZU BIEDNYCH.”
Powinni zatem pomóc.
A Zbigniew Ziobro… no cóż, jak to Zbigniew Ziobro… Pracuje, w zasadzie już zapracował, na diagnozę…

Z.Kękuś PPP 394