Okno Overtona - czyli ciemny lud to kupi - Droga od społecznego sprzeciwu po pełną legalizację

Mayster Photo
  Mayster
2 years temu
    
   
Okno Overtona, inaczej okno dyskursu – idea opisująca, jak zmienić postrzeganie przez społeczeństwo kwestii, które są społecznie nieakceptowane.
Okno Overtona opisuje możliwości przeforsowania legalizacji kwestii nieakceptowanych lub zabronionych w danym momencie w danym społeczeństwie.
Agitatorzy kwestii spoza okna kształcą społeczeństwo w celu przeniesienia i rozwinięcia okna o wybraną ideę. Zwolennicy aktualnego stanu prawnego i społecznego starają się przekonać ludzi, że idee spoza okna powinny być uznane za niedopuszczalne.