Lekarze samych TYLKO dodatków covidowych otrzymywali po ...

Mayster Photo
  Mayster
10 miesięcy temu
    
   
41 tys. zł MIESIĘCZNIE - tyle samych TYLKO dodatków covidowych otrzymywali lekarze.
Najwyższa Izba Kontroli opublikowała wyniki pokontrolne dot. dodatków covidowych w polskich szpitalach.
Przecież to skandal !
Panie Premierze, Panie ministrze zdrowia - rozdajecie Państwo NIESWOJE pieniądze !