Jak wytresować---naród

Mayster Photo
  Mayster
1 rok temu
    
   

„Pole bitwy nie zawsze jest tam, gdzie płynie krew i świszczą kule. Obecnie, intensywnie jak nigdy wcześniej, toczy się bój o nasze umysły, przekonania i pragnienia” – czytamy w jednym z rozdziałów wydanej sumptem fundacji Cor Dei „Encyklopedii Antykultury”. W tej jakże potrzebnej na rynku publikacji, będącej swoistą odtrutką na pseudonaukowy bełkot, fabrykowany przez zlewaczałe uczelnie wyższe, autorzy poświęcili wiele miejsca na zredefiniowanie i szczegółowe wytłumaczenie roli ideologii, cenzury, propagandy, dezinformacji oraz autorytetów w procesie społecznej tresury.

 

Zwracają np. uwagę, że w obecnych czasach rzeczywistość dopasowuje się do przekonań. Nader często ludzie z tytułami naukowymi prowadzą badania, których rezultat z góry został określony i ma dać jedynie argument danej doktrynie. Gdy trafi ona na grunt mediów, przybiera charakter propagandy, formatowanej i kierunkowanej do konkretnego odbiorcy. W ten sposób tworzy się grupy społeczne utożsamiające się z jakimś nurtem i na tym etapie nikogo już nie interesuje prawda. Ludzie pozostający pod wpływem ideologii po prostu uznają za zdradę, gdy ktoś spróbuje choć w najmniejszym stopniu odejść od poglądów obowiązujących w danej doktrynie. Powstały w ten sposób nurt wzmacnia się podstawionymi autorytetami, a wobec kontrargumentów wciela się dezinformację bazującą na kłamstwie, nadinterpretacji lub niedopowiedzeniach.

 

W ten sposób manipuluje się społeczeństwem w sposób doskonały, gdyż implementacja różnego rodzaju bredni i szaleństw następuje stopniowo i dość finezyjnie. Gdy ludzie orientują się, że mają do czynienia z jakąś aberracją, jest najczęściej już za późno, gdyż nie narzucono jej siła, lecz stworzono społeczne zapotrzebowanie. Większość ludzi w tym momencie nie tylko tkwi w niej po uszy, ale szczerze się z nią zgadza. A jeśli nawet dojdzie do konfliktu, to tym lepiej dla władzy, której przedstawiciele coraz chętniej rządzą poprzez dzielenie.

 

Jak taki proces wygląda w praktyce i czy możemy się przed nim bronić? O tym dziś w programie Piotra Korczarowskiego opowie współautor „Encyklopedii Antykultury”, analityk i ekspert w zakresie zarządzania strategicznego, Karol Piekarz.